SPOLUPRÁCE

Hlavní partneři projektu Vanda a Standa

PEXI ČASOPIS SLUNÍČKO ČASOPIS MATEŘÍDOUŠKA ČASOPIS MAMINKA

Partneři

FPS REPRO AURA PONT

Mediální partneři

ČESKÝ ROZHLAS DVOJKA

Partneři dotovaných programů

Informační centrum bezpečnosti poravin MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

SPOLUPRACUJEME:

MARTIN OTRUBA - špičkový hudební programátor a aranžer. Hudba všech stylů a žánrů na objednávku.

EVA RÉMIŠOVÁ - vynikající ilustrátorka dětských knížek, časopisů

ING. MILOŠ HAVRLANT MH SERVIS - špičkový servis nejen hudební elektroniky

Nadační fond Zdeňky Žádníkové

nfzz

Projekty a aktivity Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové se svým charakterem soustřeďují na děti a mládež, zejména na oblast sociální a zdravotní péče a rozvoje kulturních a duchovních hodnot.

„Projekty pro dětský úsměv ve zdravotnických zařízeních“ se snaží přispět ke zlepšení podmínek, které utvářejí charakter prostředí, ve kterém se dítě nachází, ať se jedná o nemocniční zařízení, mateřské školky, základní školy či čekárny u lékaře s cílem vytvořit prostředí přispívající k lepší a na pozitivní podněty bohatší kvalitě života našich dětí.

Pilotním projektem Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové je „Realizace nástěnných maleb ve zdravotnických zařízeních“. Jedná se o malování v zařízeních jako jsou nemocnice, dětské domovy, domovy pro seniory, léčebny a další. Nástěnné malby pokryjí libovolnou plochu a to např. veselými obrázky ze světa zvířátek, která se představují v nejrůznějších rolích a ztvárňují neopakovatelné příběhy.

Spolek My a děti, z.s.

Spolek My a děti z.s., se zabývá výrobou a produkcí výchovně zábavných programů pro děti a rodiny s dětmi. Ve spolupráci s tímto spolkem nabízejí Vanda a Standa dotované pořady na téma hygiena a stravování mateřským školám a školním družinám po celé České republice

 

Aby bylo na Zemi milo 2008 PROJEKT SE USKUTEČNIL ZA FINANČNÍ PODPORY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Obřanské sdružení My a děti realizovalo, ve spolupráci s dvojicí Vanda a Standa a za finanční podpory Středočeského kraje, v roce 2008 7 programů pro mateřské školy ve Středočeském kraji. Možnost vidět hudebně zábavný a ekologicky laděný program, tak měli děti v Bakově nad Jizerou, ve školce na Slapech, v Příbrami a v průběhu podzimu proběhla ještě vystoupení v Nehvizdech, Osově a Hostomicích. Všechny tyto školky měly o program zájem a díky podpoře Středočeského kraje bylo možné vystoupení v těchto školkách zrealizovat.

Aby bylo na Zemi milo 2009

TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍM PŘISPĚNÍM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

V roce 2009 zrealizují Vanda a Standa ve spolupráci s Občanským sdružením My a děti za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy sérii 12ti vystoupení Aby bylo na Zemi milo pro mateřské školy a první stupně základních škol v několika pražských kulturních domech. Kulturní domy KC 12 v Praze Modřanech a KD Krakov v Bohnicích si objednaly pořad ke DNI ZEMĚ a v jednání jsou představení na dalších místech v Praze. Věříme, že se díky tomuto pořadu začnou na některé eko, ale i etické problémy, dívat jinak nejen děti, ale i jejich rodiče.

Spolupráce dvojice Vanda a Standa s Městskou částí Praha 11

Dvojice Vanda a Standa spolupracuje od začátků svého působení s městskou částí PRAHA 11. Už v roce 2004 s programem Přijede k nám návštěva navštívili VaS všechny mateřské školy v této městské části. V roce 2005 se stali VaS úspěšnými žadateli o grant MČ Praha 11 na uspořádání dvou programů Aby bylo na Zemi milo v Kd Opatov pro žáky MŠ a ZŠ. Vanda a Standa hráli také několikrát na tradiční akci Chodovská pouť a v letošním roce byli se svým programem hosty Dětských sportovních her mateřských škol Prahy 11. Vzájemná spolupráce VaS a MČ Praha 11 vyvrcholila 14.září 2007 kdy se společně s Městskou částí Praha 11 a OS TAROKA podíleli na Poprázdninovém dětském dni pro děti z Jižního Města. S Městskou částí budou VaS spolupracovat i v dalších letech. Už v lednu 2008 navštíví VaS některé mateřské školy v městské části Praha 11 s grantovým programem dotovaným Ministerstvem zemědělství a další programy budou následovat.

V roce 2008 se Vanda a Standa s pořadem Aby bylo na Zemi milo objevili např. na oslavách Dne země pořádaných městskou částí Praha 11 v centrálním parku Opatov a pořad byl také součástí doprovodného programu Pražského cyklozvonění 21.září 2008, taktéž v parku Opatov. Obě vystoupení byla realizována ve spolupráci Občanského sdružení My a děti a městské části Praha 11.

VaS na dětských sportovních hrách Prahy 11

Všem firmám i soukromým subjektům nabízíme možnost "koupit" pořad "ABY BYLO NA ZEMI MILO" jinému subjektu např. mateřské škole, základní škole, dětskému klubu, dětskému domovu, dětskému táboru, sboru hasičů - jako jedno z mnoha vystoupení v rámci oslav výročí jeho vzniku... Dle § 20 /8/ zákona o daních z příjmů je tento výdaj uplatnitelný jako položka snižující základ daně.

Nabízíme možnost propagace Vaší firmy, organizace… na našich vystoupeních, banner s Vaší reklamou na stránkách našeho webu atd...

DÁLE DĚKUJEME ZA POMOC:

MARTINA HYNKOVÁ VRBOVÁ - TV hlasatelka, moderátorka...

CHODOVSKÁ TVRZ - kulturní dům

RONALD HILMAR- fotograf

SVATBA.CZ - největší internetový katalog služeb v oblasti svateb

INFERNO - skupina historického šermu zabývající se obdobím pozdní gotiky

CHCETE JEZDIT NA KONI?

ČÍTÁRNA "U ČERTA" - Chcete aby vaše dítě rádo četlo?

KULTURNÍ DŮM KC 12 V PRAZE - MODŘANECH - spousta akcí pro děti i dospělé